Coaching baserad på familjekonstellationer (systemiskt arbete) och/eller NLP.

Jag använder min hund Duco vid systemiskt arbete.