Metamorfos massage

Detta är en mycket mild massage, med mild beröring av prenatal linje på händer, fötter och
huvud. Denna massage stimulerar kroppens helande kraften.
Det är en massage vilken hjälper dig att koppla av, slappna av och gå in och upptäcka dig
själv!