Coaching
Känner du dig blockerad, trött, rastlös eller frågar du dig själv ofta varför gjorde jag det?
Hälsospegeln kan hjälpa dig med att finna de insikter du behöver.
Min coachning är baserad på familjekonstellationer (systemiskt coachning). Systemiskt
coachning är en särskilt sätt av coachning. Systemiskt coachning, anta att det är ett individuellt
problem, detta behöver inte bara vara ett individuellt problem men kan ha sitt ursprung i
familjsystemet. Varje system vill vara i balans, det betyder att personer står på rätt plats i
systemet, då kommer att vara en balans mellan att ge och ta. Man kommer att stå i sin egen
styrka. Det handlar om medvetenhet.
När man tittar med en systemisk syn, ser man dold dynamik och/eller strukturer bakom
händelser.
Ibland använder jag min hund Duco vid systemiskt coachning. Berättar för mig om du är hund rädd,

.