Frekvens-behandling


Alla celler i kroppen har frekvenser som kan mätas i hertz. iTeraCare freksvens maskin
hjälper att skapa optimal cell-hälsa med hjälp av uråldrig kinesisk medicinsk kundskap och
modern vetenskap. iTeraCare skapar TeraHertzfrekvenser, samma frekvens som fungerande
hälsosamma celler har. Dessa frekvenser har väldigt positiva effekter på kroppen. Man kan
iTeraCare användas för olika klagomål och kan bli kombinerad med massage.
OBS- Produkten är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller bota något. Den är avsedd
för stödja kroppens egna självreglerande, helande förmåga.